• A.I.M., z.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je především propagovat dobrovolnictví a aktivní angažovanost. V rámci našich aktivit také podporujeme hudební angažovanost jako formu dobrovolnictví i osobního růstu. Hudební skupina Takhraj věnující se tvorbě Zuzany Navarové z let 1999-2004, jejíž protagonistkou je Gabriela Medwell, zpříjemňuje chvíle posluchačům ze všech koutů České republiky.

    Více o nás

Aktuality

Fotogalerie