Naše cíle

ÚvodO násNaše cíle

  • Propagace dobrovolnictví a aktivního občanství na místní i mezinárodní úrovni
  • Propagace hodnot demokracie, rovnosti, inkluzivního přístupu a multikulturní tolerance a respektu
  • Realizace dobrovolnických programů na místní i mezinárodní úrovni
  • Zapojování mladých lidí do dobrovolnických programů a aktivit na poli aktivního občanství, a to na místní i mezinárodní úrovni a to včetně mládeže znevýhodněné
  • Realizace workshopů a akcí v rámci neformálního vzdělávání ve spolupráci s institucemi formálního vzdělávání
  • Rozvoj jazykových kompetencí u mládeže skrze zapojování do mezinárodních aktivit
  • Realizace mezinárodních projektů pro mládež
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky s mládeží včetně pedagogů
  • Realizace výzkumu v oblasti dopadů mezinárodních dobrovolnických projektů na zapojené cílové skupiny
  • Mezi - oborová spolupráce soustředící se na naplňování poslání a cílů naší organizace, vzdělávací politiky ČR, EU a hodnot a poslání programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity