Dobrovolnictví

ÚvodAktivityDobrovolnictví

Propagace a aktivní zapojování se do dobrovolnictví je nejzásadnější činností a posláním naší organizace. Nejen my, náš tým, kteří vykonáváme činnosti jakožto dobrovolníci, tak ale i další spolupracující nadšenci, vkládáme svůj čas do rukou budoucnosti. Věnujeme jej těm, kteří jej potřebují a v tomto duchu také usilujeme o rozvíjení dobrovolnictví nejen v místě, kde žijeme, ale všude tam, kam vyjíždíme s našimi aktivitami a projekty. Velmi aktivně propagujeme dobrovolnictví nejen svou činností, ale také na sociálních sítích, při různých akcích pro veřejnost a publikováním na dobrovolnickém webu

www.dobrovolnik.cz

Pro oblast mezinárodního dobrovolnictví jsme získali Quality Label, a tím se můžeme účastnit aktivit v rámci Evropského sboru solidarity.

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Pro více informací neváhejte kontaktovat náš tým. :) aim.cl.cz@gmail.com