Nabídka

ÚvodAktivityNabídka

  • psycho-sociální poradenství
  • mediace
  • konzultace v oblasti vztahové problematiky
  • konzultace v oblasti zdravotní problematiky
  • kariérové poradenství
  • výuka anglického jazyka
  • garantování individuálního vzdělávání dle par. 41, zákon č. 561/2004 Sb
  • hudební akce/ doprovod
  • zprostředkování dobrovolnictví