Evropský sbor solidarity

ÚvodAktivityEvropský sbor solidarity

Píše se rok 2016 a v září předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie oznamuje záměr založení Evropského sboru solidarity. O dva roky později, opět v září, ale roku 2018 Rada přijímá nařízení o Evropském sboru solidarity, který vymezuje právní rámec pro mladé lidi, kteří chtějí přispět svou dobrovolnickou anebo i placenou prací ve prospěch takových projektů napříč Evropou, které mají solidární charakter. A to vše od dané chvíle pod záštitou Evropského sboru solidarity. Tímto nařízením navazuje sbor na zkušenosti programu Mládež v akci a Erasmus+, a to jeho dobrovolnické části. (zdroj: https://www.consilium.europa.eu )

„Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.“ (zdroj: https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/ )

 

A naše organizace se zcela samozřejmě zapojila. Získaná Quality Label nám umožňuje hostit a vysílat mladé lidi z Evropské unie v projektech trvajících až 12 měsíců.

A co se při této zásadní životní zkušenosti dobrovolníci naučí?

Že dávat je mnohem více než přijímat, že má smysl pomáhat těm, kteří to potřebují, že svět může každý z nás udělat lepším místem k žití.

A v našich projektech pak realizují vlastní nápady  a myšlenky, a to pro podporu druhých, nejčastěji znevýhodněných dětí.

Pro více informací neváhejte kontaktovat náš tým. :) aim.cl.cz@gmail.com